thumbnail

Puolesta

Globaalissa kilpailussa toimivien yritysten on syytä pitää tuntosarvet herkkinä ja uudistaa jatkuvasti kilpailukeinojaan ottaen huomioon asiakkaiden odotukset ja kilpailijoiden toimet. Diversiteetti auttaa näkemään asioita useista näkökulmista. Siksi on hienoa, että Stora Enso sai korkeimmat pisteet maaliskuussa 2019 julkistetussa FINDEX raportissa, jossa arvioitiin suomalaisten suurten yritysten hallitusten ja johtoryhmien monimuotoisuutta. Kokemukseni mukaan erilaisuus yhdistettynä kunkin henkilön rautaiseen ammattitaitoon on voittava yhdistelmä.

Jorma Eloranta

Vuorineuvos

Teknologiayritysten vahva viesti on, että tarvitsemme alalle monipuolisia ja erilaisia osaajia. Diversiteetti parantaa yritysten innovatiivisuutta ja kykyä luoda arvoa. Teknologia-alalla taas on mielenkiintoisia, monipuolisia ja kansainvälisiä tehtäviä tarjottavana.

Laura Juvonen

Johtaja, kasvu ja osaaminen, Teknologiateollisuus ry

Olen tavannut monia suomalaisia nuoria, joilla on erilaisia taustoja, ovat kouluttautuneita mutta eivät ole päässeet koskaan töihin tai edes haastatteluun jonkin epärelevantin asian takia. Meidän kaikkien velvollisuus on tehdä Suomen työelämästä monimuotoinen, jossa syrjintää ei sallita. Valtuustoaloitteeni johdosta Helsingin kaupungin käyttöön otettava anonyymi rekrytointi on yksi työkalu tähän.

Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuutettu ja kansanedustajaehdokas

Ohjelmointi on nopein tapa muuttaa maailmaa. Koska teknologia-alan rooli yhteiskunnassa on niin suuri, on sen diversiteetin kehityttyvä. Tämä tarkoittaa sitä, että panostamme viestintään, puramme esteitä ja huolehdimme, että kieli jota käytämme ottaa mahdollisimman laaja-alaisen joukon mukaan. Jossain kasvaa pieni tyttö, maahanmuuttaja teini, keski-ikäinen uranvaihtaja tai näkövammainen eläkeläinen - kaikki potentiaalisia koodareita, jotka eivät tällä hetkellä näe itsensä näköisten ihmisten luomaa koodauskulttuuria.

Linda Liukas

Ohjelmoija, lastenkirjailija ja kuvittaja, Hello Ruby

Meillä on liian kapea kuva siitä, kenelle teknologia-ala ja ohjelmointi on. On selvää, että tarvitsemme kaikenlaisia ihmisiä teknologian pariin. Siksi perustimme Hive Helsinki -koodauskoulun. Tämä on iso mahdollisuus ja siihen on tartuttava.

Ilkka Paananen

Supercellin perustaja ja toimitusjohtaja

Aalto-yliopiston opiskelijat, opettajat ja tutkijat tulevat kaikkialta maailmasta, joten kulttuurinen monimuotoisuus on arkeamme ja kansainvälisyys sisäänrakennettuna toimintaamme. Diversiteetti rikastuttaa tieteellistä yhteisöämme erilaisilla näkökulmilla, se ruokkii luovuutta ja auttaa kyseenalaistamaan vallitsevia totuuksia. Yliopisto on, ja sen pitääkin olla vastavoima yksipuoliselle, ahtaalle ajattelulle. Uskon ajatusten vaihtoon, dialogiin ja monimuotoisuuteen yli kaikkien rajojen.

Ilkka Niemelä

Aalto-yliopiston rehtori

Me VTT:llä haluamme olla ratkaisemassa tämän hetken suurimpia globaaleja haasteita. Tähän tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja, mikä vaatii totutusta poikkeavaa tapaa ajatella ja työskennellä. Poikkitieteelliset lähestymistavat ja monimuotoiset tiimit ovat yksi parhaista keinoista, joten tarvitsemme parhaat ja monipuoliset osaajat kehittämään teknologioita ja rakentamaan hyvinvointia monimuotoiseen Suomeen. Tämä ja se että olemme lähtökohtaisesti kaikki samanarvoisia, on minulle ja toivottavasti mahdollisimman monelle tärkeää.

Antti Vasara

Toimitusjohtaja, VTT

Kasvu ja kansainvälistyminen monimuotoisen osaamisen avulla täytyy olla suomalaisen yrityskentän keskiössä aiempaa voimakkaammin. Pääomasijoittajilla on tässä tärkeä vastuu, koska he työskentelevät kaikista kasvuhaluisimpien yritysten kanssa. Myös meille pääomasijoitusalan edustajana monimuotoisuuden edistäminen on yksi toimintamme painopisteistä ja tuemme kaikin tavoin parhaiden käytäntöjen edistämistä niin pääomasijoitusalalla kuin startup- ja kasvuyrityksissä.

Pia Santavirta

Toimitusjohtaja, Pääomasijoittajat

Monimuotoisuus on kriittistä kannattavan kasvun rakentamisessa. Se rikastuttaa yrityksen kulttuuria ja auttaa tekemään parempia päätöksiä ja oivaltavampia ratkaisuja. Huippuosaajien palkkaaminen on Smartlyn kasvun kannalta elintärkeää, joista huomattava osa tulee monimuotoisista taustoista. Voimme houkutella parhaita osaajia vain, jos osoitamme tukevamme monimuotoisuutta organisaation kaikilla tasoilla. Olemme onnistuneet kasvattamaan tiimimme monimuotoisuutta viime vuosina, mutta meillä on vielä paljon parannettavaa erityisesti johtoryhmän ja tuotekehitystiimin puolella.

Kristo Ovaska

Smartlyn perustaja ja toimitusjohtaja

Accenturella tavoitteenamme on luoda kulttuuri, jossa jokainen voi olla oma ainutlaatuinen kokonainen oma itsensä myös töissä. Näin voimme saavuttaa turvallisen ympäristön, jossa uskallamme olla luovia, innovoida ja antaa parhaan panoksemme. Se on paitsi inhimillisesti tärkeää, myös yritystoiminnan menestystekijä. Emme elä tyhjiössä, vaan olemme osa laajaa ekosysteemiä ja suomalaista yhteiskuntaa. Siksi koemme, että inkluusion edistäminen ja siten tavoittelemamme turvallisen, vapauttavan kulttuurin luominen on laajempi tehtävä, jota haluamme edistää koko työelämässä Suomessa.

Frank Korsström

Toimitusjohtaja, Accenture Suomi

Kumpi on parempi mille tahansa yhteisölle: Se, että se saa käyttöönsä suhteellisten samanlaisten ihmisten kyvyt ja luovuuden, vai että se saa käyttöönsä mahdollisimman monenlaisten ihmisten kyvyt ja luovuuden? Useimmat meistä, itseni mukaan lukien, eivät vielä oikeasti tiedä tai eivät ole tulleet ajatelleeksi, mitä kaikkea yhteiskunnan eri osa-alueilla pitää tapahtua, jotta aito monimuotoisuus lisääntyy. Inklusiivin kaltaisilla hankkeilla on tärkeä rooli tämän muuttamisessa.

Miki Kuusi

Woltin perustaja ja toimitusjohtaja

Maailmanluokan yritykseen kuuluu erinomainen työkulttuuri. Siihen kuuluu aitoa ja monelaista diversiteettiä, terveet työyhteisön tavat, osaavaa luotsausta ja ennen kaikkea rehellisyyttä.

Pia Henrietta Kekäläinen

Yrittäjä, Carbo Culture ja MeHackit

Demokraattinen yhteiskunta on vuorovaikutukseen perustuva luottamusjärjestelmä ja samaan aikaan luottamukseen perustuva vuorovaikutusjärjestelmä. Jokaisen yhteisön kehittyminen on kiinni siitä, miten erilaiset ihmiset ja ajatukset kohtaavat ja mitä näistä kohtaamisista syntyy. Liike yhdessä eteenpäin edellyttää kaikissa tapauksissa kykyä arvostaa erilaisuutta, kutsua mukaan, sisällyttää ja neuvotella.

Esko Kilpi

Tutkija, perustaja, Esko Kilpi Company

Yrityksen tuotteet ja laajempi vaikutus maailmaan heijastelevat yrityksen perustajien ja työntekijöiden arvoja. On ensiarvoisen tärkeää, että saamme entistä monimuotoisempia tiimejä perustamaan, kasvattamaan ja johtamaan yrityksiä. Vanhanaikaiset monokulttuurit eivät johda parhaaseen lopputuloseen liiketoiminnan, yrityskulttuurin eikä vaikuttavuuden kannalta.

Nelli Såger

Perustaja, Fifth Corner Inc

Parhaat ja innovatiivisimmat organisaatiot ja työyhteisöt ovat monimuotoisia. Tästä syystä menestyksekkäimmät yritykset panostavat siihen, että työpaikat ovat houkuttelevia kaikille väestöryhmille, sulkematta pois yhtäkään ryhmää. Diversiteetissä on tärkeää poistaa kaikki esteet, jotta kukaan ei tunne itseään ei-kuuluvaksi. Kielenkäyttö on yksi avainasioista.

Mårten Mickos

Yrittäjä, HackerOne toimitusjohtaja

Jos suomalaiset yritykset haluavat menestyä globaalisti, niiden täytyy rekrytoida kansainvälisempää työvoimaa. Suomessa on paljon työvoimaa valmiina rekrytoitavaksi, mutta he eivät ole kaikki suomalaisia tai insinöörimiehiä. Nämä kansainväliset tänne muuttaneet ihmiset janoavat mahdollisuuksia. Tämän vuoksi työskentelemme The Shortcutilla auttaen heitä pääsemään mukaan suomalaiseen yrittäjyys ja startup-kenttään.

Anne Badan

Perustaja ja toimitusjohtaja, The Shortcut

Alamme pääomasijoittaminen on perinteisesti ollut hyvin konservatiivinen mutta itse näen että tulevaisuuden voittajia ovat ne tahot jotka pystyvät tekemään päätökset eri näkökulmat automaattisesti huomioiden – se vaatii luonnollisesti monipuolisen tiimin. Sijoittajana uskon, että huomisen niin menestyvät rahoittajat kuin yrityksetkin ovat niitä, joilla on monimuotoiset tiimit.

Ilkka Kivimäki

Pääomasijoittaja, Maki VC

Integrify perustettiin, koska uskomme, että maahanmuuttajilla on paljon annettavaa suomalaiselle työelämälle. Koulutamme heistä koodareita, jonka jälkeen he työllistyvät monenlaisiin tehtäviin. Opiskelijoita ollut yli 40 eri maasta, ikähaarukka 18-49v. Koodareina he ovat mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa ja vaikuttamassa siihen, minkälaisia palveluja ja tuotteita me kuluttajina voimme käyttää.

Daniel Rahman

Perustaja ja toimitusjohtaja, Integrify

Suomen teknologia-ala hyötyisi henkilöstön monimuotoisuudesta. Minulla on 20 vuoden kokemus työstä erilaisten digitaalisten palveluiden sekä tietojärjestelmien ja videopelien kehityksestä. Olen nähnyt miten paljon hyvää siitä seuraa kun tiimeihin saadaan palkattua ihmisiä erilaisista taustoista. Sekä työyhteisöjen viihtyvyys että työn lopputulosten laatu paranee. Monimuotoinen tiimi on onnellisempi ja tekee aina paremman tuotteen.

Johannes Koski

Teknologiasta innostuvan tytön isä, käyttöliittymäsuunnittelija, valmentaja ja kansanedustajaehdokas

Hyvää muotoilua tai koodia ei voi tehdä ilman laajaa näkemysten kirjoa. Teknologiaa ei käytä ainoastaan yhdenlainen väestöryhmä, ja sen vuoksi myös sen luomisessa täytyy olla mukana tarpeeksi erilaisia ihmisiä. Tämä on kilpailuetu. Kaikkien äänien mukaan ottaminen alalle vaatii johtamiselta paljon, mutta antaa vastineeksi vielä enemmän.

Teppo Kuisma

Digitalist

Rakentamalla monimuotoisia työyhteisöitä, meille avautuu ennennäkemättömiä mahdollisuuksi rakentaa tuotteita ja palveluita, jotka palvelevat paremmin monenlaisia kulutusryhmiä. Haastan sinut kyseenalaistamaan jokaisen syrjivän idean ja puuttumaan niihin. Ei ole kovin vaikea ymmärtää, miksi tulevaisuus on monimuotoisten ja inklusiivisten työpaikkojen ja yritysten. Aiheeseen tutustumisen voi aloittaa vaikka googlaamalla.

Kim Oguilve

Markkinointijohtaja, Maria 01

On itsestäänselvää, että häviämme, jos vain murto-osalla väestöstä on mahdollisuus vaikuttaa teknologian kehitykseen ja siihen, millaisia yrityksiä rakennetaan. Myös ratkaistavien ongelmien kirjo tulee tällöin olemaan väistämättä rajattu. Toimivimmat yritykset ja organisaatiot rakentuvat monimuotoisuuden varaan. Tämä on vielä tällä hetkellä harvinainen todellisuus etenkin teknologia-alalla kotimaassamme.

Andreas Saari

Toimitusjohtaja, Slush

Kiinnostaako aihe?

Liity postituslistalle ja tule mukaan vaikuttamaan.

Lue lisää postituslistan tietosuojakäytännöistä.