thumbnail

Meistä

Maailman puheenaihe on diversity, equity ja inclusion. Suomeksi se kääntyy sanakolmikkoon monimuotoisuus, mahdollistaminen ja mukaanottaminen.

Miksi monimuotoisuudella on väliä?

Ihmiset ratkaisevat ongelmia, joita he pystyvät näkemään. Jos haluat rakentaa kansainvälistä menestystarinaa, tarvitaan useampi näkökulma. Monimuotoisuudella on väliä, sillä se johtaa parempiin taloudellisiin tuloksiin.

Mitä se tarkoittaa yrityskulttuurille?

Missiosta, tavoitteista ja arvoista ei menestyvässä tiimissä tingitä. Oli henkilöstön tulosuunta mikä tahansa, on menosuunta sama eli maali yhteinen. Monimuotoinen ja mukaanottava yrityskulttuuri mahdollistaa, että jokainen saa olla oma itsensä eli yksilö omalla tavallaan. Tehtävään tai projektiin valitaan aina sopivien taitojen ja osaamisen vuoksi.

Mikä tässä on ongelma?

Naiset ja vähemmistöt ovat hylänneet tekniset alat. Tällä on pitkän tähtäimen merkittäviä sosioekonomisia ja taloudellisia vaikutuksia. Teknologiayritysten perustajat ovat miehiä ja sen myötä hyötyvät eniten yritysten arvonnoususta, jolloin jopa nykyiset palkkaerot häviävät tulevalle epäsuhdalle. Jos Suomi haluaa rakentaa globaaleja menestystarinoita, työpaikoillamme tarvitaan kansainvälistä ajattelua ja ymmärrystä. Maailman suurimpia ongelmia ovat ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet. Näitä haasteita voidaan ratkoa teknologian avulla, mutta mikäli se nähdään vain joidenkin maailmana, hukkaamme puolet talentista ja potentiaalista. Mukaan on saatava mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä elämän ja taustojen monilta poluilta. (State of European Tech 2018). Lue lisää.

Älä kasvata diversiteettivelkaa

Diversiteettivelka on monimuotoisuuden puutteesta syntyvä vaje. Tekninen velka syntyy, jos johonkin tekniseen osa-alueeseen ei panosteta ja se kumuloituu ongelmana myöhemmin. Näin käy myös diversiteettivelan kanssa. Mitä suuremmaksi tiimi ja firma kasvaa, sitä enemmän resursseja vaatii monimuotoisen tiimin rakentaminen. Alkuvaiheen yrityksissä rekrytoidaan usein lisäjoukkoja omista verkostoista. Se johtaa yhdenmukaiseen porukkaan ja työkulttuuriin, jota on vaikea muuttaa myöhemmin.

Miten kampanja toimii?

Ainoastaan mittaamalla voimme tietää, missä mennään ja parantaa suoritusta. Oppimalla toisiltamme mennään keskustelun kautta yhdessä eteenpäin. Sivustolle nostetaan esiin esimerkkejä toimivista ja toimimattomista ratkaisuista, ongelmista ja onnistumisista. Lähetä vinkki!

Puuttuuko sivulta jotain olennaista?

Kerro siitä täällä!

Kiinnostaako aihe?

Liity postituslistalle ja tule mukaan vaikuttamaan.

Lue lisää postituslistan tietosuojakäytännöistä.