thumbnail

Mitä ovat monimuotoisuus, mahdollistaminen ja mukaanottaminen

04.04.2019

Työelämän muutos ja globalisaatio muuttavat myös yrityskulttuuria. Keskustelu alkoi voimistua 2010 jälkeen, ensin puhuttiin diversiteetistä, sitten inkluusiosta ja nyt myös equity on noussut tärkeäksi käsitteeksi. Työelämässä nämä menevät käsi kädessä. Termit toimivat anglismeina, mutta mitä ne ovat suomenkielellä?

Diversity on monimuotoisuutta työelämässä, jota voi kiintiöidä ja mitata. "Onpa tämä yritys monimuotoinen, siellä työskentelee niin paljon eri kansallisuuksia ja eri ikäisiä ihmisiä, tai ihmisiä eri taustoista ja kokemuksilla." Diversiteettiä rakennetaan kyvykkyyksiä tunnistavalla rekrytoinnilla.

Equity tarkoittaa mahdollistamista eli tapoja, joilla kaikille saadaan yhtäläiset mahdollisuudet. "Tiedostamme että emme kaikki ole varustettuja yhtäläisillä mahdollisuuksilla. Tarjoamme työssä oppimista, koulutusohjelmia ja mentoreita mahdollisuuksien tasapainottamiseksi." Mahdollistamista rakennetaan työpaikan henkilöstöhallinnon prosesseilla.

Inclusion eli mukaanottaminen on eri taustoista tulevien ihmisten osallistaminen. Nykyajan työelämässä tapahtuu harvemmin räikeää syrjimistä, mutta organisaatiokulttuuri voi sulkea pois toimien, eleiden ja erityisesti kielivalintojen kautta. "Teemme jatkuvia sisäisiä ja ulkoisia kartoituksia, joiden perusteella varmistamme, että yrityskulttuuri ja mielikuva yrityksestämme on lähestyttävä, inspiroiva ja turvallinen eri taustoista tuleville ihmisille." Mukaanottamista rakennetaan kehittämällä yrityskulttuuria.

Diversity, Equity & Inclusion on suomeksi monimuotoisuus, mahdollistaminen & mukaanottaminen

Nämä kaikki täydentävät toisiaan. Organisaatio voi olla monimuotoinen, mutta mukaanottavuudeltaan heikko. Mukaanottavasta yrityksestä saattaa puuttua mahdollistaminen.

Monimuotoisuus

Monimuotoinen organisaatio tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että siellä työskentelee erilaisia ihmisiä. Monimuotoisuuden määritteitä ovat ikä, sukupuoli, vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus ja seksuaalinen suuntautuminen. Nämä ovat myös lain määrittelemiä syrjintäperusteita, joiden vuoksi ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan työntekijänä tai asiakkaana. Työyhteisössä monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat myös työntekijöiden toisistaan poikkeava koulutus, kokemus, taidot, työnteon tapa, persoonallisuus ja arvot (Työturvallisuuskeskus).

Mahdollistaminen

Mahdollistaminen on lähestymistapa, joka pyrkii tasapainottamalla takaamaan kaikille ulottumisen samoihin mahdollisuuksiin. Ensin pitää tiedostaa, että on ihmisillä on eriarvoisia lähtöpaikkoja ja elämän varrelle osuu erilaisia esteitä. Emme kaikki aloita samasta paikasta tai omaa yhtäläisiä valmiuksia. Mahdollistaminen on prosessi, joka tukee ja korjaa mahdollisuuksien epätasapainoa. Sitä tehdään monin tavoin: koulutuksella, mentoroinnilla ja työssä oppimisen kautta.

Mukaanottaminen

Mukaanottaminen merkitsee sitä, että erilaisen identiteetin omaavat ihmiset tuntevat olevansa arvostettuja, hyödyllisiä ja tervetulleita yhteisön, tiimin tai työpaikan jäseniä. Se tarkoittaa myös sitä, ettei ketään suljeta ulos vahingossa syyn takia, joka voi liittyä esteellisyyteen, kulttuuriin tai uskontoon.