thumbnail

Tulevaisuuden tärkeimpiin työelämätaitoihin kuuluu omien etuoikeuksien ja piilevien ennakkoluulojen tunnistaminen ja purkaminen

11.10.2019

Vain tunnistamalla ja purkamalla etuoikeuksia ja piileviä ennakkoluuloja pääsemme kohti työelämää, jossa jokainen tulee kuulluksi, nähdyksi, ja voi olla oma itsensä. Silloin menestyvät niin yksilöt kuin niistä koostuvat organisaatiotkin.


Brené Brown kannusti ihmisiä epämiellyttäviin keskusteluihin Nordic Business Forumissa

Nordic Business Forum tarjosi monia ajatuksia monimuotoisuudesta (diversity) ja inkluusiosta (inclusion). Etenkin maailmankuulun tutkija, kirjailija ja TED Talk -puhuja Brené Brownin eilinen kommentti herätti meissä ajatuksia:

”If you cannot talk about gender, ethnicity and other different aspects of diversity and inclusion, you cannot lead in five years. If you are not having difficult conversations about hard topics that make you uncomfortable, that is the definition of privilege.”

Suomeksi siis: “Jos et pysty puhumaan sukupuolesta, etnisyydestä ja muista monimuotoisuuteen ja inkluusioon liittyvistä tasoista, et voi johtaa viiden vuoden päästä. On etuoikeuden määritelmä, jos et käy vaikeita keskusteluja, joista sinulle tulee epämukava olo."

Miksi meidän pitää puhua etuoikeuksista ja piilevistä ennakkoluuloista?

Piilevät ennakkoluulot (unconcsious bias) ovat stereotypioita ja sisäistettyjä käsityksiä ryhmistä tai ihmisistä, jotka jäävät ihmisen tietoisen ajattelun ulkopuolelle. Jokaisella meistä on tiedostamattomia uskomuksia, joiden pohjalta jäsennämme maailmaa ja kategorisoimme esimerkiksi eri ihmisryhmiä.

Etuoikeuksista puhuttaessa on tärkeä muistaa, että kyse ei ole yksilöistä, vaan etuoikeus on yhteiskunnan rakenteissa. Kaikki ihmiset kohtaavat elämässään vaikeuksia, mutta on eri asia, ovatko ne yhteiskunnan syrjivistä rakenteista johtuvia. Jos jotain asiaa ei tarvitse ajatella, on se jo etuoikeus. Ihmiset joilla ei ole jotain etuoikeutta, ovat taas jatkuvasti siitä tietoisia tavalla tai toisella.

Miksi tästä täytyy puhua? Koska nämä asiat seuraavat meitä myös työelämään. Paras tapa päästä eroon piilevistä ennakkoluuloista on tunnistaa ne ja omat etuoikeutensa. Muuten puhe monimuotoisuuden tuomista eduista organisaatioille ei ikinä tule realisoitumaan.

Mitä hyötyä etuoikeuksien ja piilevien ennakkoluulojen tunnistamisesta ja purkamisesta on?

Tunnistamalla ja purkamalla sekä etuoikeuksiamme että piileviä ennakkoluulojamme pystymme tunnistamaan työelämän epätasa-arvoisia ja syrjiviä tilanteita ja rakenteita. Näitä voivat olla esimerkiksi 1) nimisyrjintä 2) palaverit, joissa etuoikeutetumpi osapuoli jatkuvasti keskeyttää toista tai vaikka 3) arkipäivän rasismi ja mikroaggressiot organisaatioissa. Vähemmistöön kuuluvan työntekijän huomioiden ja kokemusten vähättely kertoo omalle etuoikeudelle sokaistumisesta.

Etuoikeuksien ja piilevien ennakkoluulojen tunnistaminen ja purkaminen auttaa meitä luomaan psykologisesti turvallisempia tiimejä ja organisaatioita, joissa jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi. Psykologinen turvallisuus on tärkeä osa inklusiivisuutta ja parhaiten menestyvien tiimien ydintekijä, sekä ratkaiseva elementti monimuotoisempien ja inklusiivisempien organisaatioiden kehittämisessä. Tunnistaminen ja purkaminen auttaa myös siihen, että diversiteetti ja tulevaisuuden huipputekijät eivät lähde kävelemään organisaatiostasi – ja saat rekrytoitua parhaat osaajat.

Mitä organisaatio voi tehdä?

  1. Tarjota koulutusta etuoikeuksista ja piilevistä ennakkoluuloista sekä käydä niistä avointa keskustelua.
  2. Mitata ja seurata monimuotoisuutta, inkluusiota ja psykologista turvallisuutta organisaatioissa – monesti johdon ja työntekijän näkemys tästä voi erota merkittävästi.
  3. Luoda ohjelma monimuotoisuuden ja inkluusion ympärille. Tämä kulkee usein D&I-ohjelma nimellä (diversity & inclusion). Yrityksen nykytila kartoitetaan ja valitaan seuraavat painopisteet ja tavoitteet.

Mitä yksilö voi tehdä?

  1. Käy niitäkin keskusteluja, joissa tulee epämukava olo. Yritä hyväksyä epämukava olo ja miettiä, mistä se voi johtua. Reflektoi. Ole valmis hyväksymään se, ettet hallitse tätä aluetta täysin. Ole utelias, avoin ja valmis oppimaan uutta.
  2. Kun käyt keskusteluja: älä koskaan oleta, vähättele tai mitätöi toisen kokemuksia. Näin et vahingossa riko toisen psykologista turvallisuutta.
  3. Suhtaudu empatialla niihinkin asioihin, joita et täysin voi ymmärtää. Se, että et näe tai koe jotain itse, ei tarkoita että se ei ole todellista jollekin toiselle.

Uskallamme väittää, että etuoikeuksien ja piilevien ennakkoluulojen tunnistaminen ja purkaminen ovat tulevaisuuden tärkeimpiä työelämätaitoja – olit sitten johtaja, HR-ihminen tai kuka tahansa muu organisaation työntekijä. Me ainakin haluamme työskennellä sellaisessa organisaatiossa, jossa epämiellyttävistäkin asioista keskustellaan.

Jasmin Assulin, Inklusiiv-team, jasmin@inklusiiv.org

Iina Salminen, Inklusiiv-team, iina@inklusiiv.org

uusikuva2